Ερινύες

E-mail

-  Κρατούσες στη φαρέτρα σου τα ηχοχρώματα

                            και στην ψυχή βαθιά, του νού τ’ αρώματα.

                           Μα η πλατεία άδειασε νωρίς,

                           το χρόνο να γυρίσεις πίσω δεν μπορείς,

                           τώρα κάθεσαι στις δάφνες σου και απορείς…

 

                        -  Συνωστίζονται οι ερινύες

                           κι όλες σου οι αμαρτίες.

                           Η Μέγαιρα κι η Τισιφόνη,

                           σου κρατούσαν το τιμόνι…

                           Οι τύψεις σου κι η Αληχτώ

                           και το δάκρυ το καυτό…

 

-  Κρατούσες σαν ανάμνηση τα περιττώματα

   και στο μυαλό βαθιά, σάρκες και πτώματα.

   Μα η πλατεία γέμισε μαβιά,

   το μέλλον και η φύση με γιαπιά

    και λες, σ’ ακολουθεί η γκαντεμιά…