Ο Ήλιος

E-mail

Χαίρονται τα παιδιά στον ερχομό του Ήλιου,

ξεπροβάλλοντας από τα μακρινά βουνά.

Ξυπνώντας τη φύση,

χαρίζοντας το χρυσάφι του.

Παίρνοντας τη θέση της νύχτας,

τα παιδιά ευτυχούν …

 

 

 

Λυπούνται τα παιδιά όταν χάνεται ο Ήλιος,

όταν βυθίζεται στα κόκκινα σύννεφα.

Στου ορίζοντα το βλέμμα,

στο φευγιό των πουλιών.

Παίρνοντας τη θέση του η νύχτα,

τα παιδιά μελαγχολούν …