Ποιόν… Ποιούς…

E-mail

Ποιόν να προσέξεις από τι (;)

Ποιούς να παρηγορήσεις και γιατί (;)

Ποιόν να καθοδηγήσεις και για πού (;)

Ποιούς να οδηγήσεις για αλλού (;)

Ποιούς να χαιρετίσεις από ποιόν (;)

Ποιούς να αγαπήσεις το λοιπόν (;)