Κακίες μην ακούς

E-mail

Αν μ’ αγαπάς αγάπη μου

θα κλέψω ουρανούς,

τα βράδια να σε ντύνω

μ’ άστρα κι Αυγερινούς.

 

 

 

Αν μ’ αγαπάς αγάπη μου

θα πάρω παραγιούς,

να σου μετρούν αστέρι μου

της γης τους θησαυρούς.

 

 

 

Αν μ’ αγαπάς αγάπη μου

θα βάλω τους αητούς,

να σε πηγαίνουν στα ψηλά

κακίες άλλες μην ακούς.