Πότε θαρθείς

E-mail

Ήλιε δε φάνηκες,

χρόνε μαράθηκες,

δόξες και θύμησες

σε καρτερούν.

 

 

Θέλω να βρω απανεμιά

και μια ατέλειωτη γιορτή.

Να συναντήσω τη χαρά,

του πεπρωμένου τη γραφή.

 

 

Στην πόλη βράδιασε,

η θλίψη πλάγιασε,

δρόμοι και σήμαντρα

σ’ αναζητούν.

 

 

Θέλω να βρω απανεμιά

και μια ατέλειωτη γιορτή.

Να συναντήσω τη χαρά,

του πεπρωμένου τη γιορτή.